Prosjekt flisfyringsanlegg

 

Lenker

Bilder

Bygging av fyrrom
Veto 30 kw kjele
Veto Flisomat
OSO EP300
OSO MX18

Eksterne

Veto fabrikken
Norsk importør

Andre Veto anlegg

60 kW VETO Boiler
120kW Veto Boiler

Generelle lenker

BIOMASS Energy Centre

Anlegget

Anlegget er produsert i 2003 av Veljekset Ala-Talkkari Oy i Finnland. Kjøpte det ubrukt av en privat person på Gjerstad. Han hadde import det nytt fra Sverige sommeren 2005 men fikk ikke tid til å ta det i bruk. Selv om anlegget ble kjøpt privat har jeg fått god hjelp av den norske importøren, Hallenstvedt.

Fyringsanlegget består av en Veto 30 kw kjele og flisbeholder av typen Flisomat. Anlegget kan fyres med ulike typer brensel. Flis, pellets, spon og briketter opp til 75 mm er godt egnet. Brenselet bør ikke ha en fuktiget over 45%.

Fyrrommet er bygget i eksisterende driftsbygning og ble oppført i betong og leca grunnet krav til brannklasse EI60. Vann overføres til bolig gjennom kulvertrør.

I boligen er det en OSO 300 ep bereder. Berederen er dobbeltmantlet, dvs varmtvannsberederen ligger inn i en større vannvarmetank. Ep 300 berederen i kombinasjon med OSO MX 18 montasjesentralen utgjør hoveddelen av vannvarmesystemet i boligen.

Finansiering

Anlegget er klassifisert som Gårdsvarmeanlegg og fikk tilsagn på tilskudd fra Bioenergiprogrammet hos Innovasjon Norge. De hadde en grei søknadsprosse og pengene ble raskt utbetalt etter at de fikk nødvendig dokumentasjon.

Brensel

Som for ved har flis av ulike treslag ulik brennverdi. Men generelt kan vi si at 1m 3 med flis inneholder energi tilsvarende ca 650 – 860 kWt. 1m 3 kløvd ved gir ca 1,7m 3 med flis. I forhold til olje vil 12 liter flis tilsvare en liter olje.

Fuktig brensel

Med den moderne forbrenningsteknikken brenner også fuktig brensel, men når fuktigheten øker - øker også mengden brensel. I tillegg blir det også mer sot og aske som et resultat av en uren forbrenning. Når fuktigheten i flisen stiger fra 20% til 50% vil forbruket mer enn fordobles!
 • Fuktighet 20% årsforbruk 240 m3
 • Fuktighet 30% årsforbruk 290 m3
 • Fuktighet 50% årsforbruk 550 m3

Fordeling av strømforbruk

Strømforbruket for en vanlig husstand vil ofte fordele seg slik:
 • Ca 50 – 60% til oppvarming
 • Ca 20 - 25% til varmtvann
 • Ca 20 - 25% til øvrig husholding
Av de 20 - 25% som går til øvrig husholdning brukes ofte:
 • 20% til vaskemaskin og tørketrommel
 • 15% til matlaging
 • 20% til belysning
 • 20% til kjøleskap, fryseboks og kjølerom
 • 25% til øvrig (som ventilasjon, pc, tv og annen elektronikk)
Erfaringen så langt stemmer godt med normalfordelingen. Strømforbruket er redusert fra ca 25.000 kWt til ca 10.000 kWt.

Bilder av anlegget

Kjelen, Veto 30

Veto 30 fyrkjele
Flisbeholder, flisomat

Flisomat flisbeholder
Fra bygging av flisrom

Bilder fra bygging av fyrrom