Miljøregnskap

Hva utgjør bioenergi i forhold til co2 utslipp?

Stort sett all Norsk produsert strøm er basert på vannkraft og er følgelig miljøvenlig. Men om strømmen blir importert fra kullkraftverk i Danmark blir bildet anderledes. Vanlig tap i overføringsnettet fra Danmark til Norge er ca 10%. Kullkraftverk har en virkningsgrad på ca. 1/3. Da vil det trenges 3.2 tonn karbon (C) for å lage 33.000 kwt varme som trengs for å produsere 10.000 kwt strøm levert i Norge. 3, tonn karbon gir 12 tonn C02 utslipp. En vanlig personbil slipper ut ca. 150 g CO2 per km. Dermed vil besparelsen av 10.000 kwt strøm tilsvare 80.000 kjørte km med bil.