Brennverdier for ulike treslag

Treslag

Basisdensitet
Kg/fm3

Nedre brennverdi
kWh / fm3

Effektiv brennverdi
20% fuktighet
(tørt virke)
kWh / fm3

Effektiv brennverdi
50% fuktighet
(ferskt virke)
kWh / fm3

Bøk

570

3 032

2 930

2 640

Eik

550

2 926

2 830

2 540

Ask

550

2 926

2 830

2 540

Lønn

530

2 820

2 730

2 450

*Rogn

520

2 766

2 670

2 400

Bjørk

500

2 660

2 570

2 310

Furu

440

2 341

2 260

2 030

Svartor

440

2 341

2 260

2 030

Selje

430

2 288

2 210

1 990

Osp

380

2 022

1 950

1 760

Gran

380

2 022

1 950

1 760

Gråor

360

1 910

1 850

1 660


(Kilde; Norsk Trekteknisk Institutt, 2002)

.Bioenergi basert på forbrenning av ferskt virke (50 % fuktighet), er bare aktuelt i større anlegg hvor en klarer å oppnå optimal forbrenning, det vil si høy nok temperatur og tilstrekkelig lufttilførsel.

* Korrigert etter nye undersøkelser ved Skogforsk 2003.

Valid HTML 4.01 Transitional