Nyttig i forbindelse med tilkobling av solcellpaneler til 220 volt nettet:

Informasjon fra NVE om plusskunder